کولر آبی

کولر آبی

کولر آبی، دستگاهی است که با تبخیر آب، هوا را خنک می‌کند. دستگاهای کولرهای آبی با فرایند سرمایش تبخیری کار می‌کنند.

 

می دانیم که سرمایش تبخیری فرایندی است که در آن از پدیده تبخیر به عنوان یک جاذب گرمایی طبیعی استفاده می‌شود. در این فرایند گرمای محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهان لازم برای تبخیر آب استفاده می‌شود. مقدار گرمای محسوس جذب شده به مقدار آبی که تبخیر می‌شود بستگی دارد.

 

با توجه به آنکه دستگاهای کولر آبی در کشور ایران به علت داشتن مناطق آب و هایی خشک پر مصرف است تیم اوسا سلام در این مناطق اقدام به خدمات دهی نموده است  که مناطقی که اوسا سلام خدمات دهی می کند به شرح ذیل است

 

کولر آبی اصفهان

دریافت نظرات شما

Please enter your comment!
Please enter your name here