چگونه کولر آبی را عیب یابی و تعمیر کنیم

0
1190

چگونه کولر آبی را عیب یابی و تعمیر کنیم

اوسا سلام با داشتن خبره تری سرویسکارها خدمات متفاوت در سرویس ونگهداری کولر آبی از جمله عیب یابی ،تعویض پوشال ، روغن کاری ،شستشو ، در صورت نیاز رنگ کاری ….با داشتن نزدیک ترین سرویسکار به شما در شهر های اصفهان زرین شهر فولاد شهر شاهین شهر در کوتاه ترین زمان انجام می دهند

در بخش های زیر می توانید مهمترین عیب های احتمالی پیش آمده برای کولر های آبی و علت و روش تعمیر آنها را مطالعه نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با تماس با اوسا سلام درشهرهای  اصفهان ، زرین شهر ، تهران ، فولاشهر، شاهین شهر خدمات ما را دریافت نمایید.

سوال ۱ : کولر باد خنک نمی‌دهد اما موتور کار می‌کند

علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. شناور تنظیم نیست : نحوه تعمیر شناور را تنظیم کنید.
 2. شیر فلکه بسته است : نحوه تعمیر قطعی آب را برطرف کنید.
 3. واترپمپ عمل نمی‌کند و سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده‌اند : نحوه تعمیر واترپمپ را عوض کنید و سوراخ‌ها را باز کنید.
 4. شیلنگ واتر پمپ پاره شده است : نحوه تعمیر شیلنگ را تعویض کنید.

سوال ۲ : کیفیت هوادهی کولر آبی مطلوب نیست اما واترپمپ و موتور فن کار می‌کند.

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. دریچه هوای کولر باز نیست : دریچه را باز کنید.
 2. فشار تسمه تنظیم نیست : تسمه را تنظیم کنید.
 3. پولی موتور هرز شده است : آن را تعویض کنید.
 4. پارچه برزنتی لرزه‌گیر پاره است : آن را عوض کنید.
 5. پره‌های فن کثیف شده‌است : پرهای فن را تمیز کنید.
 6. موتور فن نیم‌ سوز است : موتور را دوباره سیم‌پیچی یا تعویض کنید.

سوال ۳ : موتور کولر آبی کار نمی‌کند.

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. کلید خاموش و روشن ، قطع است : خرابی کلید را برطرف یا آن را تعویض نمایید.
 2. سیم‌ پیچی موتور فن سوخته است : موتور را بازپیچی کنید یا موتور را تعویض نمایید.
کولر آبی
کولر آبی

سوال ۴ : فقط دور زیاد موتور کولر آبی کار می‌کند.

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. کلید گریز از مرکز تنظیم نیست : کلید را تنظیم نمایید.
 2. پلاتین‌های مربوط به دور کم عمل نمی‌کند : پلاتین‌ها را عوض کنید.
 3. کلید تبدیل کولر خراب است : آن کلید را عوض کنید.

سوال ۵ : با زدن کلید به حالت روشن کولر آبی موتور راه نمی‌افتد. اما با چرخاندن پولی توسط دست ، موتور راه‌اندازی می‌شود.

علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. سیم‌ پیچ راه‌انداز سوخته است : سیم‌ پیج را بازپیچی نمایید.
 2. سیم‌ پیچ راه‌اندازی از کلید گریز از مرکز جدا شده است : آنها را به یکدیگر ربط بدهید

سوال ۶ : موتور کولر آبی یا واترپمپ در زمستان بدون روشن کردن کلید مخصوص خود به خود روشن می‌شود

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. سیم فاز جریان مستقیما به موتور و واترپمپ وصل شده و نول جریان از طریق کلید مخصوص به موتور و واترپمپ می‌رسد. زیرا در زمستان به علت رطوبت هوا بین بدنه و جعبه اتصال ، مقاومت عایق کاسته شده و از طریق بدنه نول جریان دریافت می‌گردد.

سوال ۷ : کولر آبی در تابستان موقع کار با سروصدا همراه است

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. پولی سر موتور شل شده است : پولی را درجای خود محکم کنید.
 2. یاتاقان‌های دو سر فن اشکال دارد : یاتاقانها را تعمیر یا تعویض کنید.
 3. بوش‌های موتور خوردگی پیدا کرده است : بوش‌ها را عوض کنید.
 4. محور فن کج شده است : محور را تعویض کنید.
 5. روغن یاتاقانها از بین رفته و خشک کار می‌کند : یاتاقانها را روغن‌کاری کنید.

سوال ۸ : موتور کولر آبی متناوبا به هنگام کار خاموش و روشن می‌شود

پاسخ اوسا سلام جهت  پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

قطع و وصل مجدد به علت وجود بی‌متال سر ‌راه سیم مشترک یا برق موتور فن است و می‌تواند در اثر موارد زیر ایجاد گردد.

 1. موتور نیم سوز شده است.
 2. تسمه سفت است.
 3. یاتاقان‌ها گریپاج کرده‌اند.
 4. هوای محیط راهی به خارج ندارد.
 5. دریچه هوای کولر نیم‌بسته است.
 6. پولی‌ها در یک امتداد نیستند.

سوال ۹ : هنگام کار کولر بدنه برق‌دار می‌شود.

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. موتور فن اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.
 2. واتر پمپ اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.
 3. اتصال بر اثر پاشیدن آب بر روی موتور بوجود آمده است : مانع از ریختن آب بر روی موتور شوید.

سوال ۱۰ : با زدن کلید واترپمپ فیوز عمل می‌کند

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. خازن اصلاح ضریب قدرت خراب است : خازن را تعویض کنید.
 2. واترپمپ خراب است : واتر پمپ را تعویض کنید.
 3. پره‌های واترپمپ گیر دارد : پره‌های واترپمپ را اصلاح کنید. در صورت اصلاح نشدن آنها را تعویض کنید.

سوال ۱۱ : دور زیاد و کم موتور معکوس عمل می‌کند.

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

 1. در داخل جعبه ترمینال مخصوص ، اتصال ناخواسته رخ داده است : اتصال را برطرف کنید.
 2. در جعبه ترمینال‌های سیم‌های دور کم و زیاد عوضی وصل شده است : آنها را باز کرده و جاهای آنها را تغییر دهید

سوال ۱۲ : آب کولر سرریز می‌شود.

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز ایراد و موارد رفع آن :

 1. شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید.
 2. کوی شناور سوراخ شده و پر از آب است و یا به لجن کف چسبیده است و حرکت نمی‌کند و اثر لوله دریچه اطمینان کف کولر از بین رفته و یا کولر تراز نیست :برای اصلاح اشکالات اقدام نمایید.

سوال ۱۳ : موتور در حالت راه اندازی و دورکم درست عمل می‌کند اما به مجرد رفتن به دور زیاد ، موتور دود می‌کند

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

اتصال سرسیم‌های دور زیاد و راه‌انداز جابجا به کلید گریز از مرکز صورت گرفته است : آنها را تغییردهید.

سوال ۱۴ : هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می‌شود.

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

‌ شیلنگ پاره شده است و آب به داخل پره‌های توربین پاشیده می‌شود. یا آب از طریق پوشال و تسمه به داخل فن ریخته می‌شود : شیلنگ را عوض کنید و مانع از رسیدن آب به تسمه شوید.

سوال ۱۵ : موتور با دور کم راه نمی‌افتد، اما پس از راه‌اندازی در دور تند با دور کند هم کار می‌کند.

پاسخ  اوسا سلام جهت  علل بروز سوال و موارد رفع آن :

فاصله بین پلاتین‌های کلید گریز از مرکز داخل موتور تنظیم نیست : آنها را تنظیم کنید.

دریافت نظرات شما

Please enter your comment!
Please enter your name here