تخفیف ویژه سرویس کولر آبی در اصفهان

سرویس کولر ابی اصفهان

برای داشتن باد خنک کولر آبی بدون صداهای مزاحم چک لیست ذیل را نزد خود داشته باشید و از سرویسکاران ما بخواهید

چک لیست سرویس کولر آبی
تعویض پوشال
زدودن گرد و غبار الکتروموتور
زدودن گرد و غبار و پمب و رو غنکارى آنها
روغنکارى دو یاتاقان
آچارکشى و اطمینان از محکم بودن بیچ و مهره ها و اتصالات
نظافت و شستن کف و دیواره هاى کولر|از بین بردن رسوبات منافظ ورودی هوا با فرچه . شستشوی کف کولر|
کنترل برزنت کانال براى نبودن درز|تعویض آن در صورت نیاز|
کنترل شلنگ آب و تعویض آن در صورت نیاز
کنترل کارکرد الکتروموتور کولر|تعویض الکتروموتور کولر در صورت سوخته بودن|
کنترل کارکرد پمپ آب و سیستم آب رسانی|تعویض پمپ آب و سیستم آب رسانی در صورت نیاز|
رفع لقى پولی الکتروموتور در اثر کارکرد سال قبل
چک کردن تسمه|تعویض آن در صورت نیاز|
تمیز کردن شناور ، تنظیم آن و کنترل عملکرد
روشن کردن کولر و بازدید کامل و اطمینان از کارکرد سالم تمام قطعات
تمام مراحل کار به صورت حرفه ای توسط سرویسکارن ما تحویل شما میشود

سایر  خدمات

رفع اشکال در برق و کلید و تقسیم سیمها.|نصب کلید هوشمند جهت کاهش مصرف آب و انرژی|فراهم کردن لوازم تعویض و مصرفی.|ساخت سایه بان و نصب ایرانیت برای کولرو….

دریافت نظرات شما

Please enter your comment!
Please enter your name here